Oprava místních komunikací

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místních komunikací zadávané zadavatelem Obec Ostrolovský Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostrolovský Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místních komunikací

Předmět veřejné zakázky

Oprava dvou komunikací v celkové délce cca 160 m. Požadavky:
1/Vybagrování podloží cca 40-50 cm.
2/ Vrstva makadamu + dusání.
3/ Jemný štěrk + dusání.
4/ Asfaltový recyklát + dusání.

Poznámka

Požadavek doložení těchto dokladů:
a) Prokázané oprávnění k podnikání ( např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) již při předložení nabídky
b) Oprávnění k podnikání doložit v kopii vybraným uchazečem před podpisem smlouvy, a to:
- Prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů – oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo na úředně ověřené kopii
- Čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem), tj. zda:
…není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
…v uplynulých třech letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
… nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
…nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
… čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrolovský Újezd

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

250 000,- bez DPH (300 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Ostrolovský Újezd

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Václav Němec, Lenka Janešíková

Kontaktní e-mail: obec@ostrolovskyujezd.cz

Kontaktní telefon: 724169207, 606718122, 386322088

Kontaktní datová schránka: rgzed7i

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místních komunikací.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oprava komunikace směr čeřejovská lávka 4. 6. 2014 Zobrazit
oprava komunikace směr Krauzova chata 4. 6. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap