V 00161 – III/15280 Ostopovice, zpevněná plocha v ul. B. Němcové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce V 00161 – III/15280 Ostopovice, zpevněná plocha v ul. B. Němcové zadávané zadavatelem Obec Ostopovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostopovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

V 00161 – III/15280 Ostopovice, zpevněná plocha v ul. B. Němcové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky a hlavním účelem stavby je zajištění odvedení povrchových vod od zástavby do kanalizace, zabezpečení pohodlného a bezpečného odstavení vozidel a zlepšení provozu na silnici III. třídy rozšířením směrového oblouku. Stavebními úpravami budou zachovány veškeré návaznosti na stávající vchody a vstupy do navazující zástavby, případně dojde k lokálním úpravám, např. zřízením kamenného schodu k domu na parcele 583. Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky bude financován z finančních prostředků SÚS JMK a obce Ostopovice.
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s § 44 odst. 4 zákona soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „SP“) požadovaných stavebních prací v elektronické podobě. SP je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a SP je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny SP. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad SP s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.
Zadavatelé si přiměřeně v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyhrazují, že věcně vymezená část zakázky – činnost stavbyvedoucího, nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V 00161

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45233000-9; 71250000-5; 71320000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Ostopovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

957 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 8. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Kavřík

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: +420732837223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce V 00161 – III/15280 Ostopovice, zpevněná plocha v ul. B. Němcové.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap