Sběrný dvůr, Ostopovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběrný dvůr, Ostopovice zadávané zadavatelem Obec Ostopovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostopovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběrný dvůr, Ostopovice

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci s výkazem výměr, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, dále územním rozhodnutím, stavebním povolením včetně vyjádření dotčených orgánů (dále jen DOSS). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodavatelské zajištění stavby dle schválené projektové dokumentace týkající se Sběrného dvora Ostopovice. Uvedená stavba byla povolena a schválena Obecním úřadem Střelice, stavební úřad, spis. STAV/1167/2011/Ba, stavební povolení nabylo právní moci dne 24. 5. 2011. Jedná se o stavbu: "Sběrný dvůr Ostopovice", vše jak je podrobně popsáno v projektové dokumentaci. Jedná se o stavbu umístěnou na pozemcích parc. č. 1507/5 vlastnictví obce Ostopovice a parc. č. 1513 ve vlastnictví České republiky, správce Pozemkový fond ČR. Pozemky dotčené ostatními stavbami inženýrských objektů parc. č. 1516/1 ve vlastnictví České republiky, správce Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, parc. č. 1506/1 a 113 ve vlastnictví Obce Ostopovice. Právo zadavatele realizovat stavbu na pozemcích parc. č. 1513 je řešeno souhlasným vyjádřením Pozemkového fondu ČR a par.č. 1516/1 vše v k.ú. a obci Ostopovice, okres Brno-venkov je zajištěno Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.ostopovice.cz/vzakazka.php?id=8

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7,

Místo plnění veřejné zakázky

Ostopovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 625 816,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 1. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 1. 2012

Lhůta pro podání nabídek

1. 2. 2012, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběrný dvůr, Ostopovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Sběrný dvůr, Ostopovice neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap