Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice zadávané zadavatelem Obec Oslnovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Oslnovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 1 156,60 m (z toho 1 016,1 m stok a 140,5 m odboček pro domovní přípojky). Dále je předmětem výstavba ČOV pro 90 EO včetně souvisejících přípojek a objektů. Předmětem zakázky je i propagace projektu dle podmínek OPŽP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

495498

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

obec Oslnovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 259 068,- bez DPH (16 043 472,28 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AP INVESTING, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Tomešová

Kontaktní e-mail: lenka.tomesova@apinvesting,s.r.o.

Kontaktní telefon: +420 541 426 064

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. (29366186) Dodavatel 17 877 800,20 Kč vč. DPH
14 775 041,49 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
COLAS CZ, a.s. (26177005)
Ekoprogres Hranice, a.s. (00562301)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap