Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice-Zrušená soutěž

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice-Zrušená soutěž zadávané zadavatelem Obec Oslnovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Oslnovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice-Zrušená soutěž

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 1 156,60 m (z toho 1 016,1 m stok a 140,5 m odboček pro domovní přípojky). Dále je předmětem výstavba ČOV pro 90 EO včetně souvisejících přípojek a objektů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 484063

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Oslnovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 259 068,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 8. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AP INVESTING, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Tomešová

Kontaktní e-mail: lenka.tomesova@apinvesting,s.r.o.

Kontaktní telefon: 541426064

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV v obci Oslnovice-Zrušená soutěž.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap