Výstavba podporovaných bytů v Obci Osek nad Bečvou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v Obci Osek nad Bečvou zadávané zadavatelem Obec Osek nad Bečvou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Osek nad Bečvou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba podporovaných bytů v Obci Osek nad Bečvou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci stavby „Výstavba podporovaných bytů v obci Osek nad Bečvou“, v rozsahu zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy včetně jejich příloh, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „vzor Smlouvy“).

Jedná se o novostavbu bytového domu podporovaného bydlení s osmi bytovými jednotkami, které jsou dále rozděleny do dvou samostatných objektů a prostor, je poté napojen na místní komunikaci. Objekty jsou dále napojeny na veřejný vodovod, odvod splaškové vody bude do ČOV a dále pak do obecní jednotné kanalizace, stejně tak dešťová kanalizace bude svedena do retenční nádrže. Součástí je dále zřízení parkoviště a zpřístupnění objektů systémem chodníků.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

636576

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233160-8, 45210000-2, 45400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Osek nad Bečvou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 517 341,- bez DPH (12 117 732,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

14. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SELLER MORAVIA, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Blanka Dosedělová

Kontaktní e-mail: dosedelova@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 603 169 816

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v Obci Osek nad Bečvou.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap