Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov zadávané zadavatelem Obec Ondřejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ondřejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s opravou stávajících chodníků a výstavbou nového úseku chodníků v obci Ondřejov, podél komunikace II/113.
Místopisně se jedná o chodníky podél ulic Choceradská, Nám. 9. května a Pražská v křížení s ulicemi Družstevní, Sukodolská, Seradovská, U kampeličky, Školní, Guthova, Fričova, Turkovická.
Stávající chodníky jsou tvořeny částečně rozpadlým asfaltovým povrchem, rozpadlými betonovými dlaždicemi a obrubníky, místy se vyskytují propadliny. Obrubníková hrana je na mnoha místech propadlá, pobořená, zatlačená nebo jinak nesouvislá. Výška nášlapu se pohybuje v rozsahu od 0,0cm do cca 8 cm. Stávající stav není vyhovující, dochází k pohybu chodců po silnici II/113.
Opravou nedojde k zásadnímu zúžení stávajícího profilu vozovky. Opravou chodníku tak dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci a stav bude upraven na vyhovující z hlediska pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

obec Ondřejov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 179 116,92 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 054 580,75 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ondřejov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap