Přílohy č. 1 - 5 (soubor .zip)

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Vestavba učebny v podkroví ZŠ Ondřejov zadávané zadavatelem Obec Ondřejov.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy č. 1 - 5 (soubor .zip)

Popis informace či souboru

Komprimovaný soubor ve formátu .zip obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení Základní kvalifikační předpoklady (VZOR)

Datum uveřejnění

2. 8. 2015

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap