Revitalizace veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích zadávané zadavatelem Obec Ondřejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ondřejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích

Předmět veřejné zakázky

Místní částí Turkovice prochází silnice III/6031 a ve stykové křižovatce je na ní zaústěna silnice III/1081. Cílem je zlepšení stávajícího stavu obecních veřejných ploch přímo navazujících na stávající silnice v prostoru této křižovatky.
Navržené stavební úpravy spočívají v opravě odvodnění, obnově okrajů komunikace, opravě sjezdů, odstranění nevyužitých objektů a ploch a jejich ozelenění, opravě zárubní zdi a vybudování ohrazené zpevněné plochy pro kontejnery na odpad.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Ondřejov, místní část Turkovice, okres Praha-východ

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

631 440,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 8. 2014, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Ondřejov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: RNDr. Martin Macháček

Kontaktní e-mail: starosta@obecondrejov.cz

Kontaktní telefon: 606 349 385

Kontaktní datová schránka: 74wb52n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace veřejného prostoru křižovatky v Turkovicích.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap