Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD –Zásobování obce Oleško pitnou vodou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD –Zásobování obce Oleško pitnou vodou zadávané zadavatelem Obec Oleško. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Oleško

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD –Zásobování obce Oleško pitnou vodou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) a projektové dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP) včetně inženýrské činnosti (dále jen IČ) zpracovaná dle Studie vodofikace obce Oleško varianta 4 (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
Dále zaměření polohové a výškové včetně osazení do katastru nemovitostí a zakreslení inženýrských sítí nutné pro provedení projekčních prací ve vybrané variantě.
Inženýrskou činnost ve stupni DÚR a DSP.
Zapracování připomínek účastníků řízení do projektové dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.olesko.cz/2017/06/26/vyzva-k-podani-nabidky-na-plneni-verejne-zakazky-maleho-rozsahu-na-sluzby-s-nazvem-pd-zasobovani-obce-olesko-pitnou-vodou/

Poznámka

Veškeré informace na webových stránkách obce
www.olesko.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Oleško

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2017, 18:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta obce Oleško

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Novák

Kontaktní e-mail: obec.olesko@seznam.cz

Kontaktní telefon: 773 589 146; 774 030 028

Kontaktní datová schránka: sn7a7jn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD –Zásobování obce Oleško pitnou vodou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD –Zásobování obce Oleško pitnou vodou neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap