Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá zadávané zadavatelem Obec Okrouhlá. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Okrouhlá

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace výstavby nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Veřejná zakázka je zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Tento projekt je spolufinancován v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“, Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Okrouhlá

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 728 376,- bez DPH (9 351 334,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 686 010,- bez DPH (9 300 072,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 058 958,- bez DPH (9 751 340,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 3. 2017, 17:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVKOM, spol. s r.o. (41604041) Dodavatel 9 300 072,10 Kč vč. DPH
7 686 010,- Kč bez DPH
SKR stav, s. r. o. (26961474) Uchazeč 9 318 321,17 Kč vč. DPH
7 701 091,88 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap