Veřejné osvětlení Očihov - 1. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejné osvětlení Očihov - 1. etapa zadávané zadavatelem Obec Očihov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Očihov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejné osvětlení Očihov - 1. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce nového veřejného osvětlení v obci Očihov včetně demontáže na pozemku st. p. 54/1, 194, parc. č. 12, 1793/3, 2826, 2835/1, 2835/4, 2835/27, 3875/1 v k. ú. Očihov, dle projektové dokumentace. Stavba bude prováděna v součinnosti se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. kabelizace NN, p.p.č 2835/1, I.etapa. Umístění kNN pro veřejný rozvod osvětlení (VO) do společného výkopu ČEZ Distribuce, a.s.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.ocihov.cz/urad-obce/uredni-deska/vyzva-k-podani-nabidky-na-akci-verejne-osvetleni-ocihov-1-etapa-456.html?kshowback=

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Očihov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

648 000,- bez DPH (784 080,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 7. 2016, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Očihov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Kronďáková

Kontaktní e-mail: obec@ocihov.cz

Kontaktní telefon: +420 415 216 005, +420 724 181 162, +420 720 061 091

Kontaktní datová schránka: n9ebqzu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejné osvětlení Očihov - 1. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Veřejné osvětlení Očihov - 1. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENERGON Dobříš, s.r.o. (25727362) Dodavatel 601 593,- Kč vč. DPH
497 184,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap