Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa zadávané zadavatelem Obec Očihov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Očihov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa

Předmět veřejné zakázky

Vybudování nového vodovodního řadu včetně dvou přípojek, kanalizační řad včetně dvou přípojek a instalace veřejného osvětlení. Vše rozděleno do dvou etap dle projektové dokumentace (PD) vodovodního řadu, kanalizačního řadu a veřejného osvětlení.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.ocihov.cz/urad-obce/uredni-deska/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-rozsireni-is-voda-kanalizace-a-verejne-osvetleni-ietrapa-697.html

Poznámka

Veřejná zakázka v otevřeném řízení na stavební práce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Očihov, k.ú.: Očihov, p.č. 1795/3, 2826

Smluvní hodnota veřejné zakázky

455 586,- bez DPH (551 259,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

455 586,- bez DPH (551 259,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

15. 11. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Očihov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Kronďáková

Kontaktní e-mail: obec@ocihov.cz

Kontaktní telefon: 724 181 162

Kontaktní datová schránka: n9ebqzu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa" 26. 9. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list 26. 9. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 Čestné prohlášení 26. 9. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 Výkaz výměr 26. 9. 2018 Zobrazit
Seznam dokumentace 0. 0. 0000 Zobrazit
Průvodní a souhrnná zpráva 26. 9. 2018 Zobrazit
C1 Situace širších vztahů 26. 9. 2018 Zobrazit
C3 Koordinační situace 26. 9. 2018 Zobrazit
C.4.1. - Situace vodovodního řadu 26. 9. 2018 Zobrazit
D.1.1. - Technická zpráva 26. 9. 2018 Zobrazit
D.2.1. - Podélný řez vodovodního řadu 26. 9. 2018 Zobrazit
D.3.1. - Vzorový příčný řez vodovodu 26. 9. 2018 Zobrazit
D.4.1. - Podélný řez vodovodních přípojek 26. 9. 2018 Zobrazit
D.5.1. - Vodoměrná šachta 26. 9. 2018 Zobrazit
D.6.1. - Kladečské schéma vodovodního řadu 26. 9. 2018 Zobrazit
PBŘ Hydrant 26. 9. 2018 Zobrazit
PBŘ 26. 9. 2018 Zobrazit
C.4.2. - Situace kanalizačního řadu 26. 9. 2018 Zobrazit
D.1.2. - Technická zpráva 26. 9. 2018 Zobrazit
D.2.2. - Podélný řez kanalizačního řadu 26. 9. 2018 Zobrazit
D.3.2. - Vzorový příčný řez kanalizace 26. 9. 2018 Zobrazit
D.4.2. - Podélný řez kanalizačních přípojek 26. 9. 2018 Zobrazit
D.5.2. - Vzorový řez kanalizační šachty 26. 9. 2018 Zobrazit
C.4.3. - Situace veřejného osvětlení 26. 9. 2018 Zobrazit
D.1.3. - Technická zpráva 26. 9. 2018 Zobrazit
D.2.3. - Schéma rozvodu veřejného osvětlení 26. 9. 2018 Zobrazit
D.3.3. - Vzorový příčný řez 26. 9. 2018 Zobrazit
Podmínky ochrany sítě ČEZd 26. 9. 2018 Zobrazit
Sdělení ČEZd - 0100882460 26. 9. 2018 Zobrazit
Sdělení ICT - 0200717275 26. 9. 2018 Zobrazit
Situační výkres (548920-18) 26. 9. 2018 Zobrazit
Situační výkres ČEZd - 0100882460 26. 9. 2018 Zobrazit
Situační výkres ICT - 0200717275 26. 9. 2018 Zobrazit
Stanovisko0000005001676996 26. 9. 2018 Zobrazit
Vyjádření o existenci SEK (548920-18) 26. 9. 2018 Zobrazit
Doplnění OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 16. 10. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 Nový výkaz výměr 16. 10. 2018 Zobrazit
D.1.2. - Technická zpráva 16. 10. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 13. 12. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo č. 1/2019 18. 2. 2019 Zobrazit
Faktura č. 2019153 ze dne 25.9.2019 1. 10. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Podhola - stavební firma s.r.o. (27295443) Dodavatel 551 259,- Kč vč. DPH
455 586,- Kč bez DPH
EKOSTAVBY Louny s.r.o. (10442481) Uchazeč 715 110,- Kč vč. DPH
591 000,- Kč bez DPH
TOMAN, inženýrské sítě a.s. (26375036) Uchazeč 591 501,77 Kč vč. DPH
488 844,44 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap