Přípojka vody ke starému hřišti Obrnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přípojka vody ke starému hřišti Obrnice zadávané zadavatelem Obec Obrnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Obrnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přípojka vody ke starému hřišti Obrnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové vodovodní přípojky a přívodu vody pro objekt na st.p.č. 263, který se nachází podél starého fotbalového hřiště v Obrnicích. Obec Obrnice plánuje rekonstrukci zmiňovaného objektu, který bude sloužit jako zázemí svazu myslivců. Zpracovaná projektová dokumentace řeší napojení objektu na st.p.č.263 na vodovodní řad. Celková vzdálenost od místa napojení je 235 m. Vodoměrná šachta s měřením spotřeby vody bude umístěna na ppč. 56/1 cca 8,5 m za místem napojení na vodovodní řad společnosti SčVK LT DN8. Následně bude potrubí vodovodní přípojky vedeno přes parcely 56/1,420/6,420/8, 421/5,423, 437/2,437/7, 439, 440, 995/2. Potrubí vody bude ukončeno u objektu na st.p.č. 263, k.ú. Obrnice. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Autorem PD je Ing. Filip Šimmer, autorizovaný inženýr pro techniku provádění staveb ČKAIT 0401794), Markův kopec 442, 435 13 Meziboří, IČ 74386271.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

4530000-0 Stavební montážní práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

680000,00 Kč bez DPH (822800,00 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

629305,00 Kč bez DPH (761459,05 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

629 305,00 bez DPH (761 459,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2018, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Pondělíček

Kontaktní e-mail: pondelicek@ouobrnice.cz

Kontaktní telefon: 602596212

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přípojka vody ke starému hřišti Obrnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 10. 2018 Zobrazit
Změnový list 7. 3. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přípojka vody ke starému hřišti Obrnice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Mamelom s.r.o. (24834629) Uchazeč 822 458,- Kč vč. DPH
679 718,- Kč bez DPH
SPEO-stavby průmyslové,ekolgické,občanské, společnost s ručením omezeným (467091134) Uchazeč 806 624,72 Kč vč. DPH
666 632,- Kč bez DPH
TELKONT s.r.o. (25467069) Dodavatel 761 459,05 Kč vč. DPH
629 305,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap