Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže zadávané zadavatelem Obec Obrnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Obrnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže

Předmět veřejné zakázky

Objekt hasičské zbrojnice byl v roce 2013 rekonstruován ( výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a zateplení rovné části střechy). V areálu se dále nachází požární nádrž, kolem které jsou zpevněné plochy sloužící k tréninkovým účelům hasičů. Plochy jsou asfaltové a betonové a jsou v současné době v havarijním stavu. Navrhuje se oprava a vyrovnání jejich podkladu a sjednocení novým asfaltovým povrchem. Stávajícíc nezpevněné okraje budou upraveny doplněním betonových obrubníků.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Výstavba, zakládání a povrch.práce pro komunikace, CPV 45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Obrnice, hasičská zbrojnice, ppč. 60/2, k.ú. Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

643 587,24 Kč bez DPH (778 740,56 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

779 632,02 Kč bez DPH (943 345,74 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

779 632,02 Kč bez DPH (943 345,74 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sociálně-právní institut, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Kočí

Kontaktní e-mail: koci@spinstitut.cz

Kontaktní telefon: 721856134

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 11. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Group a.s. (62242105) Uchazeč 1 063 233,22 Kč Kč vč. DPH
878 705,14 Kč Kč bez DPH
EUROVIA CS,a.s. -Závod Ústí nad Labem (45274924) Uchazeč 1 051 497,15 Kč Kč vč. DPH
869 005,91 Kč Kč bez DPH
HERKUL a.s. (25004638) Dodavatel 943 345,74 Kč Kč vč. DPH
779 632,02 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap