Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště zadávané zadavatelem Obec Obrnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Obrnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je oprava stávající veřejné komunikace v zastavěném území s těmito parametry:
• délka upravované části komunikace 0,374 km
• šířka komunikace cca 6,0 m
• plocha upravované části komunikace – 2 320m2

Komunikace a plochy různých funkcí a povrchů budou od sebe odděleny betonovými obrubníky resp. krajníky, které jsou převážně ponechány stávající a cca 50m se jich vymění. Stávající kryt se zfrézuje v tl. cca 100mm, v místě napojení na stávající živičný kryt se spára zařízne, niveleta v místě napojení zůstává v původní výši. Větší nerovnosti se vyrovnají obalovaným kamenivem (ACP). Jednotlivé živičné vrstvy se spojí spojovacím nátěrem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

452333223-8 obnova povrchu vozovky

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Obrnice - sídliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 615 044,81 bez DPH (3 164 204,22 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 945 663,34 bez DPH (2 354 252,64 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 847 972,64 bez DPH (2 236 046,89 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 7. 2017, 00:00:09 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Soiálně-právní institut,s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Kočí

Kontaktní e-mail: koci@spinstitut.cz

Kontaktní telefon: 721856134

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 15. 8. 2017 Zobrazit
Dodatek č.1 ke SoD 10. 11. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Obrnice - oprava komunikace sídliště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVMAX-Bezděk s.r.o. (27309045) Uchazeč 2 370 147,15 Kč vč. DPH
1 958 799,30 Kč bez DPH
Silnice Topolany a.s. (05758734) Uchazeč 2 601 496,53 Kč vč. DPH
2 149 997,13 Kč bez DPH
HERKUL a.s. (25004638) Dodavatel 2 354 252,64 Kč vč. DPH
1 945 663,34 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap