Demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích zadávané zadavatelem Obec Obrnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Obrnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích dle jednoduché projektové dokumentace včetně výkazu výměr, která je součástí této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a byla vypracována Ing. Janou Chotovou, Jižní 3194, 434 01 Most.
Jedná se o demolici devastovaných garáží na p.p.č. 219/1, 219/3 – 219/24, 219/27 – 219/31, k.ú. Obrnice.
Rozsah prací:
Demolice bude prováděna postupnou demontáží-rozebíráním jednotlivých garáží, Toto bude prováděno za pomoci těžké mechanizace. Základy budou ubourány do hloubky 0,2 m, jáma po vybouraných základech bude zasypána předrcenou sutí a pozemek bude srovnán, ohumusován a zatravněn.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

obec Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH (968 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

529 739,49 bez DPH (640 984,78 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

529 739,49 bez DPH (640 964,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Pondělíček, Ing.

Kontaktní e-mail: pondelicek@ouobrnice.cz

Kontaktní telefon: 602596212

Kontaktní datová schránka: 8ppbujx

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 17. 10. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Demolice garáží u sběrného dvora v Obrnicích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Mostecká montážní a.s. (25493507) Uchazeč 723 325,09 Kč vč. DPH
597 789,33 Kč bez DPH
EUROMONT GROUP a.s. (63147165) Uchazeč 779 633,25 Kč vč. DPH
644 325,- Kč bez DPH
MAPECO MOST a.s. (25028685) Dodavatel 640 984,78 Kč vč. DPH
529 739,49 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap