Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny v areálu ZŠ v Obratani

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny v areálu ZŠ v Obratani zadávané zadavatelem Obec Obrataň. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Obrataň

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny v areálu ZŠ v Obratani

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího střešního pláště tělocvičny v areálu Základní školy v Obratani.
Stávající střešní konstrukce bude zbavena oplechování atik, demontováno bude stávající hydroizolační souvrství a 5 cm tepelně-izolačních desek. Tento nebezpečný odpad dodavatel řádně uloží na povolenou skládku. Stávající betonová vrstva střechy se řádně očistí, na ni se položí parozábrana a dále vyrovnávací a separační geotextilie. Následovat bude tepelná izolace střechy – z minerálních (čedičových) desek tl. 80 mm pro ploché střechy jako podkladní vrstva a vrchní vrstva z minerálních desek tl. 60 mm. Následuje zakrytí hydroizolační PVC fólií tl. 1,5 mm. Celé popsané souvrství bude mechanicky kotveno v pásech max. po 1,20 m s roztečí talířových hmoždinek po 0,20 m, pásy budou svařeny vysokofrekvenčním svárem. Nad podokapními žlaby bude souvrství ukončeno pomocí ozubu s vloženou kotvenou dřevěnou fošnou, na níž se provede oplechování okapu pomocí systémových prvků (poplastovaný plech), na nichž se hydroizolační fólie z PVC ukončí rovněž vysokofrekvenčním svárem). Oplechování atik bude rovněž z poplastovaného plechu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

tělocvična v areálu ZŠ na poz. p.č. st. 257 v k.ú Obrataň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 202 164,- bez DPH (1 454 618,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

811 434,- bez DPH (981 835,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

811 434,- bez DPH (981 835,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny v areálu ZŠ v Obratani.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 21. 5. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap