Zadávací dokumentace - přílohy č.1 - č.9

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II zadávané zadavatelem Obec Nýdek.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace - přílohy č.1 - č.9

Popis informace či souboru

• Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
• Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
• Příloha č. 3 – Prohlášení o splnění základnách kvalifikačních předpokladů
• Příloha č. 4 – Prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
• Příloha č. 5 – Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku
• Příloha č. 6 – Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
• Příloha č. 7 – Soupis prací, dodávek a služeb
• Příloha č. 8 – Projektová dokumentace
• Příloha č. 9 – Identifikační údaje subdodavatelů

Datum uveřejnění

20. 5. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap