Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II zadávané zadavatelem Obec Nýdek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nýdek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je kompletní zateplení severní fasády kontaktním zateplovacím systémem kvalitativní tř. A o celkové tl. izolantu na severní fasádě 140 mm , zateplení okenních a dveřních špalet tl. 20 mm. Parapety oken budou zatepleny tl. izolantu 30 mm. Sokl na vnitřním průčelí pod parapety oken bude zateplen od úrovně upraveného terénu deskami XPS tl. 140 mm, na bočních stěnách pod stříškou deskami XPS 100 mm od úrovně upraveného terénu. Na stěnách bočních pavilonů ze severní strany (sokl s okny do suterénu) bude zateplen deskami XPS 100 od úrovně – 300 mm od upraveného terénu.
Zateplení je podmíněno výměnou výplní otvorů na fasádě a dozděním v přízemí parapetů budoucích oken pórobetonovými tvárnicemi tl. 300 mm na výšku parapetu 900 mm. Okna budou vyměněna po dozdívkách parapetů v přízemí za nová plastová. Vstupní dveře v sestavě s nadsvětlíkem budou ocelohliníkové. V prostoru schodišť budou okenní sestavy z bezpečnostních důvodů fixní. Parapety oken budou plastové šířky 200 mm. Venkovní parapety budou z plechu tl. 0,6 mm o RŠ 400 mm.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45321000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace, 739 96 Nýdek 293

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 734 154,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733 125 422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZOWADA, s.r.o. (26849631) Dodavatel 1 545 435,64 Kč vč. DPH
1 277 219,54 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení a výměna oken severní fasády ZŠ a MŠ Nýdek - II zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ARSTAV (42085390)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap