Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku zadávané zadavatelem Obec Nýdek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nýdek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je obnova roubené usedlosti se stodolou a její transformace v informační centrum s přidruženými aktivitami. Výstupem projektu je maximální snaha o použití tradičních a historických stavebních postupů a obnovení historických prvků a konstrukcí, které dávají objektům nezaměnitelných charakter a vložení minimálního množství konstrukcí nových. Viz ZD.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=308327

Poznámka

Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena na adrese www.tenderarena.cz.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5; 45211100-0; 45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. st. 5, 1037/3, 1038, 1039, 2677, 5077 v kat. území Nýdek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 003 636,79 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 073 438,64 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 12. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 12. 2019

Lhůta pro podání nabídek

27. 1. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Čtyři oči, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Josef Alexander Matera

Kontaktní e-mail: matera@ctyrioci.cz

Kontaktní telefon: 734872870

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AREXSTAV s.r.o. (25898434) Dodavatel 9 768 861,- Kč vč. DPH
8 073 438,64 Kč bez DPH
ZOWADA GROUP a.s. (05092850) Uchazeč 13 987 682,- Kč vč. DPH
11 560 068,- Kč bez DPH
Cieslar, s.r.o. (25815580) Uchazeč 16 681 231,- Kč vč. DPH
13 786 141,38 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ing. Josef Turek (60292903 )
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap