Biocentrum Louky v k.ú. Novosedly na Moravě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Biocentrum Louky v k.ú. Novosedly na Moravě zadávané zadavatelem Obec Novosedly. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Novosedly

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Biocentrum Louky v k.ú. Novosedly na Moravě

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb nutných k řádnému provedení díla specifikovaného v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č.1 této ZD, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této ZD (zpracované Ing. Davidem Mikoláškem, Agroprojekt PSO s.r.o., 638 00 Brno, Slavíčkova 1b, ze září 2008 - aktualizace 02/2019) Součástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technická zpráva.

Externí odkaz na bližší informace

Novosedly 1

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. 6860, 6861, 6936 v k.ú. Novosedly na Moravě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 926 033,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 894 979,02 bez DPH (2 292 924,61 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

23. 8. 2019, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Novosedly

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Adam Hrůza

Kontaktní e-mail: starosta@novosedly.eu

Kontaktní telefon: 724094177

Kontaktní datová schránka: k4pbcdk

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Biocentrum Louky v k.ú. Novosedly na Moravě.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo SOD/5/2019 - Agromeli 16. 9. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap