Revitalizace multifunkčního hřiště v obci Nová Ves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace multifunkčního hřiště v obci Nová Ves zadávané zadavatelem Obec Nová Ves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nová Ves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace multifunkčního hřiště v obci Nová Ves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace multifunkčního hřiště je navrženo odstranění stávajícího umělého trávníku a odtěžení podkladních vrstev na úroveň – 0,255 (+/- 0,000 = stávající povrch hřiště). Odtěžení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození stávajícího drenážního systému. Obvod hřiště bude vymezen betonovými obrubníky 50 x 250 x 1000 mm v betonovém loži z betonu C 16/20.
Obrubníky budou umístěny podél stávajícího oplocení z vnitřní strany hřiště. V takto vymezené ploše bude provedena nová skladba hřiště.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění se nachází na parcele číslo 5/2, 5/17, 269, k.ú. Nová Ves u Prahy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 733 121,28 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2021, 00:00:19 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace multifunkčního hřiště v obci Nová Ves.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SoD 13. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap