Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice zadávané zadavatelem Obec Nesovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nesovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování varovného a vyrozumívacího systému na území obce Nesovice. V rámci realizace bude vybudována síť digitálního systému bezdrátových rozhlasů pro výstražný a varovný systém omezování rizik povodní, systém bude nepojen na JSVI Jihomoravského kraje. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu.

Poznámka

P16V00009011

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31000000-6, 45246400-7

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území obce Nesovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 329 287,- bez DPH (2 818 437,27 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 163 509,- bez DPH (2 617 846,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 163 509,- bez DPH (2 617 846,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2016, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Empemont s.r.o. (27772179) Dodavatel 2 617 846,- Kč vč. DPH
2 163 509,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap