Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile zadávané zadavatelem Obec Nemile. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nemile

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizační sítě, čističky odpadních vod (ČOV) a vodovodu v obci Nemile a Lupěné.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232410-9

Místo plnění veřejné zakázky

obec Nemile a obec Lupěné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

92 908 238,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2016, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Milan Konečný

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: konecny@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: +420 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 29. 3. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 29. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list 29. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - kanalizace 29. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - vodovod 29. 3. 2016 Zobrazit
Elektroinstalace - tech. zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
Přípojka NN- tech. zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
Průvodní zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
DPS 29. 3. 2016 Zobrazit
Příloha pozemky 29. 3. 2016 Zobrazit
Průvodní zpráva - ČOV Nemile 29. 3. 2016 Zobrazit
Souhrnná technická zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
STZ DPS 29. 3. 2016 Zobrazit
Souhrnná technická zpráva - ČOV Nemile 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva 2 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva zdravoinstalace 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva vodovodní přípojky 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva- komunikace 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva oplocení 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva technologie 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva PRS pro ČS I 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva PRS pro ČS II 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva NN pro ČS I 29. 3. 2016 Zobrazit
Technická zpráva NN pro ČS II 29. 3. 2016 Zobrazit
TZ DPS 29. 3. 2016 Zobrazit
Zpráva 29. 3. 2016 Zobrazit
TZ DPS 29. 3. 2016 Zobrazit
TZ popiska 29. 3. 2016 Zobrazit
TZ DPS 29. 3. 2016 Zobrazit
TZ vodovod 29. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 14. 4. 2016 Zobrazit
Příloha dodatečných informací č. 1 14. 4. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 22. 4. 2016 Zobrazit
Příloha dodatečných informací č. 2 22. 4. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 27. 4. 2016 Zobrazit
Příloha dodatečných informací č. 3 27. 4. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 27. 4. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo - vodovod 28. 6. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo - kanalizace 28. 6. 2016 Zobrazit
Přílohy smluv o dílo 28. 6. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 28. 6. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 SOD Vodovod 28. 4. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 SOD Kanalizace 17. 7. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 2 SOD Vodovod 20. 10. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 2 SOD kanalizace 18. 10. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 3 SOD Vodovod 24. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 4 SOD Vodovod 28. 6. 2018 Zobrazit
Pojistná smlouva PORR 14. 11. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 4 SOD kanalizace 13. 11. 2018 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 2016 19. 11. 2018 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 2017 19. 11. 2018 Zobrazit
Pojistná smlouva EVT 28. 11. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 3 SOD Kanalizace 24. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 5 SOD kanalizace 18. 1. 2019 Zobrazit
Přehled se zařazením změn 4. 3. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap