Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace v obci Moravské Bránice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace v obci Moravské Bránice zadávané zadavatelem Obec Moravské Bránice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Moravské Bránice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace v obci Moravské Bránice

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je specifikován projektovými dokumentacemi s názvem „Moravské Bránice, „Pod Starýma“ – Dešťová kanalizace“ a „Moravské Bránice – rekonstrukce MK „Pod Starýma a Za Hasičkou“, které jsou přílohou této zadávací dokumentace a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k příslušným výše uvedeným projektovým dokumentacím. Součástí předmětu zakázky je provedení stavebních prací – výstavba dešťové kanalizace, napojení vybudované dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace, parkovišť a chodníků, zaměření skutečného provedení stavby včetně dokumentace skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

obec Moravské Bránice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4.649.022 bez DPH (5.625.317 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4.857.407,23 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 1. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 1. 2016

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2016, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Milan Hošek, MSc, DiS.

Kontaktní e-mail: hosek.mi@post.cz

Kontaktní telefon: +420 731 576 781

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace v obci Moravské Bránice.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap