„Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku a oprava mostu“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku a oprava mostu“ zadávané zadavatelem Obec Moravské Bránice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Moravské Bránice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku a oprava mostu“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části (v souladu ust. § 101 ZZVZ):

První část – část 1 „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku“
Předmětem této části podlimitní veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace, parkovacích míst a chodníků. Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku“ – zadávací dokumentace pro provádění stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadávací dokumentace“) z 04/2017 zpracovanou APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno.
Druhá část – část 2 „Moravské Bránice, oprava mostu přes potok Bukovina“
Předmětem této části podlimitní veřejné zakázky je oprava mostu přes potok Bukovina. Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Moravské Bránice, oprava mostu přes potok Bukovina“ – zadávací dokumentace pro provádění stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadávací dokumentace“) z 04/2017 zpracovanou Ing. Vladimír Krejčík, projekce dopravních a inženýrských staveb, Průšánecká 2, 628 00 Brno.

Kompletní a detailní specifikace veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, a to pro část 1 v projektové dokumentaci „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku“ a pro část 2 v projektové dokumentaci „Moravské Bránice, oprava mostu přes potok Bukovina“.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky, podle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Moravské Bránice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 258 662,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 343 639,06 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 112 889,06 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 1. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Milan Hošek, MSc, DiS.

Kontaktní e-mail: hosek.mi@post.cz

Kontaktní telefon: +420 731 576 781

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Potoku a oprava mostu“.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap