„Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Kopcích a na ulici Pod Nádražím“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Kopcích a na ulici Pod Nádražím“ zadávané zadavatelem Obec Moravské Bránice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Moravské Bránice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Kopcích a na ulici Pod Nádražím“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části (v souladu ust. § 101 ZZVZ):

První část – část 1 Moravské Bránice – rekonstrukce MK „Na Kopci“
Předmětem této části podlimitní veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukci komunikace ulice Na Kopcích v obci Moravské Bránice. Jedná se o ulici v okrajové části obci, která je využívána k trvalému bydlení. Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Kopci“ – zadávací dokumentace pro provádění stavby (dále jen „zadávací dokumentace“) z 02/2020 zpracovanou APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Martin Rambousek.

Druhá část – část 2 „Moravské Bránice – udržovací práce na MK na ulici pod nádražním“
Předmětem této části veřejné zakázky malého rozsahu jsou udržovací práce na místní komunikaci (dále jen MK) Pod Nádražím. Udržovací práce se navrhují z důvodu nevyhovujícího stávajícího povrchu z asfaltobetonu. Povrch je značně narušen z důvodu vybudování splaškové kanalizace a následné erozi porušeného povrchu. Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Moravské Bránice - udržovací práce na MK na ulici pod nádražním“ – zadávací dokumentace pro provádění stavby (dále jen „zadávací dokumentace“) z 04/2020 zpracovanou Petrem Opálkou, IČO: 02398656, V Zahradách 211, Kralice nad Oslavou.

Kompletní a detailní specifikace veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, a to pro část 1 v projektové dokumentaci Moravské Bránice – rekonstrukce MK „Na Kopci“ a pro část 2 v projektové dokumentaci „Moravské Bránice – udržovací práce na MK na ulici pod nádražním“.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky malého rozsahu, podle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MB/MK/2021

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Jihomoravský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 015 135,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

9. 2. 2021, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Hošek

Kontaktní e-mail: hosek.lukas88@seznam.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Moravské Bránice – rekonstrukce MK Na Kopcích a na ulici Pod Nádražím“.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap