Modlíkov - kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modlíkov - kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Modlíkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Modlíkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modlíkov - kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Modlíkov v délce cca 2461 m, z toho cca 2023 m kanalizačních stok, cca 438 m odboček pro domovní přípojky a výstavba nové ČOV pro 176 EO.

Poznámka

Jedná se o užší řízení. Lhůta pro doručení elektronických žádostí o účast je 8.11.2019 do 10:00 hod. Žádosti o účast a nabídky budou podány elektronicky na adresu:https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=APINVESTING

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-036467

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6; 45232421-9; 45232423-3; 71250000-5; 71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

katastr obce Modlíkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

28 925 619,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

25 832 129,51 bez DPH (31 256 876,71 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

3. 1. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AP INVESTING, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Kovářová

Kontaktní e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

Kontaktní telefon: +420 541 426 064

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modlíkov - kanalizace a ČOV.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace-Podmínky kvalifikace 17. 10. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 17. 10. 2019 Zobrazit
Obchodní podmínky-PDF 17. 10. 2019 Zobrazit
Obchodní podmínky-WORD 17. 10. 2019 Zobrazit
Krycí list nabídky 17. 10. 2019 Zobrazit
Formulář pro poddodavatele 17. 10. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace-PD 17. 10. 2019 Zobrazit
Soupis prací-xlsx 17. 10. 2019 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 23. 10. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD1-Podmínky kvalifikace-23_10 23. 10. 2019 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 31. 10. 2019 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 3. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.3 - soupis prací-Změna 02 12 2019 3. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.3 - IGP 3. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.3 - PS 02 3. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.3 - Rozdělovací šachta 3. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.3 - Výpočet kubatur 3. 12. 2019 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 9. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.4-dokladová část 9. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.4-soupis prací 9. 12. 2019 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 11. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.5-soupis prací 11. 12. 2019 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 17. 12. 2019 Zobrazit
Příloha vysvětlení ZD č.6-Soupis prací 17. 12. 2019 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 10. 3. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo 10. 3. 2020 Zobrazit
Dodatek SoD č.1 31. 3. 2020 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele-opravná 24. 4. 2020 Zobrazit
Dodatek č2 smlouvy o dílo 2. 5. 2021 Zobrazit
Příloha kanalizace a ČOV k roku 2020 2. 5. 2021 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě č.12451811 15. 9. 2021 Zobrazit
Dodatek SoD č.3 1. 1. 2022 Zobrazit
Příloha kanalizace a ČOV k roku 2021 31. 12. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Modlíkov - kanalizace a ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
INSTA CZ s.r.o. (25374311) Uchazeč 37 508 909,03 Kč vč. DPH
30 999 098,37 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 47 554 532,44 Kč vč. DPH
39 301 266,48 Kč bez DPH
SPH stavby s.r.o. (26230470) Uchazeč 33 628 377,- Kč vč. DPH
27 792 047,00 Kč bez DPH
AQUASYS spol. s r.o. (25344447) Uchazeč 33 667 040,00 Kč vč. DPH
27 824 000,00 Kč bez DPH
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. (25075543) Uchazeč 34 587 425,40 Kč vč. DPH
28 584 649,09 Kč bez DPH
Iva Dvořáková (41275276) Dodavatel 31 256 876,71 Kč vč. DPH
25 832 129,51 Kč bez DPH
KVIS Pardubice a.s. (46506934) Uchazeč 39 917 302,99 Kč vč. DPH
32 989 506,60 Kč bez DPH
RI-STAV s.r.o. (25350366) Uchazeč 45 561 221,92 Kč vč. DPH
37 653 902,41 Kč bez DPH
EUROVIA CZ, a.s. (45274924) Uchazeč 41 321 524,25 Kč vč. DPH
34 150 020,09 Kč bez DPH
MOBIKO plus a.s. (26788675) Uchazeč 33 805 309,79 Kč vč. DPH
27 938 272,55 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap