„MOČOVICE – HŘBITOVNÍ ZEĎ – II.ETAPA“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „MOČOVICE – HŘBITOVNÍ ZEĎ – II.ETAPA“ zadávané zadavatelem Obec Močovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Močovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„MOČOVICE – HŘBITOVNÍ ZEĎ – II.ETAPA“

Předmět veřejné zakázky

Zakázka řeší stavební opravu hřbitova v Močovicích. Jedná se o opravu stávajícího oplocení v návaznosti na výstavbu - výměnu stávajícího oplocení za nové oplocení a to z důvodu, že stávající oplocení je ve velmi špatném technickém stavu. Stav stávajícího oplocení je zachycen na fotografiích současného stavu, které jsou součástí projektové dokumentace. Stávající oplocení je umístěno na hranici pozemku s drobnou odchylkou vzhledem ke snímku z katastrální mapy. Výstavba nového oplocení, které bude nahrazovat stávající oplocení, bude umístěno na místě stávajícího oplocení. Místem plnění je parcela č. 461 v k.ú Močovice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

• 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Močovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650.000,-Kč bez DPH (785.000,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2020, 19:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Kořínek

Kontaktní e-mail: miroslav.korinek164@seznam.cz

Kontaktní telefon: 733150362

Kontaktní datová schránka: 92ea3av

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „MOČOVICE – HŘBITOVNÍ ZEĎ – II.ETAPA“.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap