Obytná zóna Mochtín - inženýrské sítě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obytná zóna Mochtín - inženýrské sítě zadávané zadavatelem Obec Mochtín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mochtín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obytná zóna Mochtín - inženýrské sítě

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce a dodavatelské práce zadaná formou uzavřené výzvy dle zákona č. 134/2066 Sb., o veřejných zakázkách, na akci Výstavba „Obytná zóna Mochtín – inženýrské sítě“. Jedná se o novou stavbu inženýrských sítí, a to vodovodu, vodovodní přípojky, kanalizace, kanalizační přípojky STL plynovodu, na pozemcích p.č. 62/1, 65/1, 65/2, 62/15 a 62/6, to vše v k.ú. Mochtín, v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení.

Externí odkaz na bližší informace

www.mochtin.cz

Poznámka

Kompletní projektovou dokumentaci poskytne zadavatel na vyžádání. Kontakntí údaje:
Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy;
e-mail: starosta@mochtín.cz; Tel.:+420 376310325

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Mochtín/510/21

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

452/45200000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Mochtín, Mochtín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

neuvedena bez DPH (neuvedena s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2021

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Voráček, starosta

Kontaktní e-mail: starosta@mochtin.cz

Kontaktní telefon: +420 376310325

Kontaktní datová schránka: nfbavfn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obytná zóna Mochtín - inženýrské sítě.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap