Rekonstrukce chodníku v obci Milovice, etapa II. a výstavba přechodu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku v obci Milovice, etapa II. a výstavba přechodu zadávané zadavatelem Obec Milovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Milovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníku v obci Milovice, etapa II. a výstavba přechodu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících chodníků v obci podél komunikace II/421, výstavba chodníků podél komunikace III/42117 a podél místní komunikace dle projektové dokumentace, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odstranění stávajících autobusových zastávek a výstavba nových včetně lávky pro pěší, oprava parkovacích stání, výstavba přechodů pro chodce včetně osvětlení a odvodnění komunikace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/obecmilovice

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-042711

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

24 476 790,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 404 000,- bez DPH (23 478 840,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

19 199 227,32 bez DPH (23 231 065,06 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 10. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@verejnezadavani.eu

Kontaktní telefon: +420 595 170 938

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku v obci Milovice, etapa II. a výstavba přechodu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce chodníku v obci Milovice, etapa II. a výstavba přechodu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 27 320 169,96 Kč vč. DPH
22 578 652,86 Kč bez DPH
SYTYS.cz s.r.o. (04342381) Dodavatel 23 478 840,- Kč vč. DPH
19 404 000,- Kč bez DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (25869523) Uchazeč 27 746 159,10 Kč vč. DPH
22 930 710,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap