Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace zadávané zadavatelem Obec Milíčov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Milíčov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dořešení stávajícího veřejného vodovodu v obci Milíčov - celková dostavba rozvodné sítě – rekonstrukce + vlastní dostavba provedením zaokruhování, přívodný řad do obce je navržen ke zkapacitnění. Vodovod – rozvodná vodovodní síť, Přepojení vodovodních přípojek, Přeložka kanalizace, Přepojení kanalizačních přípojek. Dešťová kanalizace, osazení a zapojení nových uličních vpustí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-002993

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Milíčov u Jihlavy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

22 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 705 279,- bez DPH (15 373 388,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 1. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVONA Tender, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Dubová

Kontaktní e-mail: dubova.stavona@seznam.cz

Kontaktní telefon: 733 715 019

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Milíčov, veřejný vodovod, dostavba rozvodné sítě, vylepšení tlakových poměrů – vodovod – rozvodná vodovodní síť a přeložka kanalizace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VHST s.r.o. (02464471) Uchazeč 18 232 176,68 Kč vč. DPH
15 067 914,61 Kč bez DPH
IPOS PS s.r.o. (28317122) Dodavatel 15 373 387,59 Kč vč. DPH
12 705 279,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap