Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Mikulovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Mikulovice zadávané zadavatelem Obec Mikulovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mikulovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Mikulovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky „Zvýšení́ bezpečnosti pěší dopravy v obci Mikulovice“ je vybudování nového úseku komunikace pro pěší v obci Mikulovice. Jedná se o komunikaci pro pěší podél silnice III/45710. Chodník začíná u regulační stanice plynu (u sjezdu ke stanici parcela č 2006) a končí u fotbalového hřiště před autobusovou zastávkou Mikulovice. Plastform s návazností na tuto zastávku a chodník vedoucí do centra obce. Chodník je umístěn vpravo ve směru do centra Mikulovic. Jedná se o zastavěnou část obce s roztroušenou zástavbou. Napojení na zastávku ve směru na Jeseník bude řešeno v další etapě. Více viz Zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Olomoucký kraj, obec Mikulovice, k.ú. Mikulovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 105 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

31. 1. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: FIREMNÍ PORTÁL s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alexandra Klusák Snopková

Kontaktní e-mail: zakazky@firemniportal.com

Kontaktní telefon: +420 777 607 344

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Mikulovice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap