Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice zadávané zadavatelem Obec Mikulovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mikulovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení s názvem „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany uchazeče:
- sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace separovaného odpadu na území obce Mikulovice včetně předávání kolektivním systémům zpětného odběru v souladu s právními předpisy České republiky
- sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace netříděného směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob (popelnic)
- sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace velkoobjemového odpadu, suti, nebezpečného odpadu, pneumatik, vytříděných plastů a tetrapaků, skla bílého a barevného, papíru, lepenky a kovů.
Bližší specifikace předmětu zadávacího řízení je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zadávacího řízení je obec Mikulovice včetně jeho místních částí Kolnovice a Široký Brod.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PROFOND INVEST, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alexandra Klusák Snopková

Kontaktní e-mail: info@profondinvest.cz

Kontaktní telefon: +420 777 607 344

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap