Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa zadávané zadavatelem Obec Mikulovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mikulovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa“. Jedná se o dostavbu nové technologické linky ČOV rozdělanou na stavební objekty a provozní soubory. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa” vypracované v dubnu 2016 společností VIVA PROJEKT s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“

Poznámka

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne 27.06.2016. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je 27.06.2016 v 10:00 na adrese Mikulovice 5, 790 84 Mikulovice. V rámci prohlídky místa plnění se neposkytují žádné dodatečné informace. Uchazeči budou vpuštěni a provedeni místem plnění
laikem. Jakékoliv dotazy vzniklé před, v průběhu nebo po prohlídce místa plnění musí uchazeči podat písemně dle zadávacích podmínek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

p. č. st. 996 a 2760/6 v katastrálním území Mikulovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 957 822,84 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 7. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Hájková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 542 211 083

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 17. 6. 2016 Zobrazit
výzva k podání nabídky 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 Výkazy výměr 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 Projektová dokumentace - textová část 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů 17. 6. 2016 Zobrazit
Soubor dodatečných informací č. 1 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 souboru dodatečných informací č. 1 Dílčí výkaz výměr 508_16_01_PS_304_ZD_VV_160615_UZ-uprava_dle_SDI1 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 tohoto souboru dodatečných informací Dílčí výkaz výměr 508_16_01_PS_301_ZD_VV_160615_UZ uprava_dle_SDI1 1. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru 22. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení o Vyloučení1 22. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení o Vyloučení2 22. 7. 2016 Zobrazit
Smlouva s vítězným dodavatelem 23. 8. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 8. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 29. 11. 2016 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dle § 147a 6. 1. 2017 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 6. 1. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Uchazeč 13 188 739,33 Kč vč. DPH
10 899 784,57 Kč bez DPH
Jaroslav Pavlovič (65121911) Uchazeč 12 044 339,- Kč vč. DPH
9 953 999,- Kč bez DPH
SYNER VHS Vysočina, a.s. (25183052) Dodavatel 11 311 080,- Kč vč. DPH
9 348 000,- Kč bez DPH
FORTEX-AGS, a.s. (00150584) Uchazeč 11 812 218,40 Kč vč. DPH
9 762 163,97 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ing. Vlastimil Sukdolák – geodetická kancelář (47246138)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap