Obec Město Libavá – Svoz a separace odpadů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Město Libavá – Svoz a separace odpadů zadávané zadavatelem Obec Město Libavá. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Město Libavá

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Město Libavá – Svoz a separace odpadů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“).
Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro obec Město Libavá, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90511000-2; 90512000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Město Libavá

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 950 000,- bez DPH (4 542 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

504 169,50 bez DPH (579 794,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrace veřejných zakázek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Petrželová

Kontaktní e-mail: petrzelova@zakazkyrp.cz

Kontaktní telefon: 736701880

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Město Libavá – Svoz a separace odpadů.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Město Libavá – Svoz a separace odpadů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) Dodavatel 579 794,93 Kč vč. DPH
504 169,50 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Obec Město Libavá – Svoz a separace odpadů zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) 0,-
0,-
2018 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) 635 933,-
552 985,-
2019 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) 517 459,51
449 964,79
2020 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) 723 860,40
629 443,83
2021 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) 720 165,87
626 231,19
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap