Smlouva o dílo č.SOD 24/2014

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k.ú. Malé Žernoseky a k.ú. Lhotka nad Labem zadávané zadavatelem Obec Malé Žernoseky.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Smlouva o dílo č.SOD 24/2014

Popis informace či souboru

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem - Envicons s.r.o.

Datum uveřejnění

21. 11. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap