Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Pořízení cisternové automobilové stříkačky zadávané zadavatelem Obec Malá Losenice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Datum uveřejnění

1. 7. 2019

Externí odkaz

http://content.malalosenice.cz/documents/document-492/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap