Novostavba chodníků podél silnice III/35011

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Novostavba chodníků podél silnice III/35011 zadávané zadavatelem Obec Malá Losenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Malá Losenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Novostavba chodníků podél silnice III/35011

Předmět veřejné zakázky

Novostavba chodníků podél sinice III/35011… Novostavba chodníků připravovaná k realizaci na rok 2018 začíná na okraji zastavěné části obce ve směru od Velké Losenice a konči před hranici křižovatky silnice III/35011 s místní
komunikaci – 2. křižovatka po levé straně od začátku budovaného úseku.
Celková délka novostavby chodníků včetně sjezdů a křižovatek je 201,20 m.
Celková délka budované pěší komunikace novostavby chodníků je 188,96 m s plochou
chodníků 308,41 m2.
Novostavba chodníků bude spočívat ve vyhloubení zeminy a zemni plaň bude upravena do
sklonu 3%. Dále budou stávající silniční obrubníky vyměněny za nové a pote bude provedeno
rozprostření podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 mm a položeni krytu z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. V místech sjezdů na pozemky bude konstrukce chodníků zesílená vrstvou
podkladního betonu tř. C 16/20 tl. min. 100 mm. Součástí novostavby chodníků je provedeni
jejich bezbariérových úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Velikost veřejné zakázky

Externí odkaz na bližší informace

http://malalosenice.cz/novinky/2018/09/14/article123

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Malá Losenice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

624000,- Kč bez DPH (755000,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

843 931,- bez DPH (1 021 156,41 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

960 000,- bez DPH (1 161 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 9. 2018, 19:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Malá Losenice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaromír Jonák

Kontaktní e-mail: starosta@malalosenice.cz

Kontaktní telefon: 724861794

Kontaktní datová schránka: f3eaqkc

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Novostavba chodníků podél silnice III/35011.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Novostavba chodníků podél silnice III/35011 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Iva Dvořáková, stavební firma Dvořák (41275276) Dodavatel 1 021 156,- Kč vč. DPH
843 931,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap