Loučim vodovod - II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Loučim vodovod - II. etapa zadávané zadavatelem Obec Loučim. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Loučim

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Loučim vodovod - II. etapa

Předmět veřejné zakázky

V rámci realizace projektu dojde zejména k výstavbě nových vodovodních řádů v dolní části obce z PEHD DN 80 - 100, k výstavbě druhé komory vodojemu o objemu 20 m3, k provedení jednostupňové úpravy surové vody - zajištění hygienického zabezpečení. Více projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 26375869 vč. soupisu prací s výkazem výměr.
Členění stavby na objekty:
SO 01 - Řad 1 - část 2, 1-4, 1-5, 1-6
SO 02 - Řad 2, 2-1, 2-2
SO 03 - Řad 3, 3-1, 3-2
SO 04 - Akumulační nádrž
Vedlejší a ostatní náklady

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

509607

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232150-8

Místo plnění veřejné zakázky

Loučim

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 273 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 088 351,63 bez DPH (3 736 905,47 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 5. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Abrhám

Kontaktní e-mail: abrhamk@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 777 574 145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Loučim vodovod - II. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Loučim vodovod - II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Lesní stavby, s.r.o. (64834042) Uchazeč 5 450 203,- Kč vč. DPH
4 504 300,- Kč bez DPH
VAK SERVIS s.r.o. (26375869) Dodavatel 3 736 905,47 Kč vč. DPH
3 088 351,63 Kč bez DPH
POHL cz, a.s. (25606468) Uchazeč 7 489 751,17 Kč vč. DPH
6 189 877,- Kč bez DPH
SUPTel a.s. (25229397) Uchazeč 5 247 398,53 Kč vč. DPH
4 336 693,- Kč bez DPH
Skanska a.s. (26271303) Uchazeč 6 965 403,72 Kč vč. DPH
5 756 532,- Kč bez DPH
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. (25232100) Uchazeč 4 328 409,41 Kč vč. DPH
3 577 197,86 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap