Kanalizace a ČOV Lošany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Lošany zadávané zadavatelem Obec Lošany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lošany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Lošany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejné kanalizační sítě a ČOV v obci Lošany, za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační. Dílčí část tvoří přečerpání v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií. Čistírna odpadních vod pro 400 EO bude umístěna na pozemku 204/8 v blízkosti fotbalového hřiště a Pekelského potoka, který bude sloužit jako recipient vyčištěných odpadních vod. Čistírna je navržena s kompletně zakrytou technologií s nuceným větráním.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8, 45100000-8, 45232400-6, 45232440-8, 45252000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lošasny

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

48 999 895,99 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

45 952 777,31 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2018, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WITERO s.r.o.

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Lošany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podepsaná SoD vč. příloh 14. 11. 2018 Zobrazit
Příloha SoD - PD 15. 11. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Lošany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KVIS Pardubice a.s. (46506934) Uchazeč 57 472 655,49 Kč vč. DPH
47 498 062,39 Kč bez DPH
POHL cz, a.s. (25606468) Uchazeč 61 707 605,06 Kč vč. DPH
50 998 020,71 Kč bez DPH
STAVOKA KOSICE a.s. (25275119) Uchazeč 59 483 600,- Kč vč. DPH
49 160 000,- Kč bez DPH
„SPOLEČNOST LOŠANY“ (27085201) Dodavatel 55 602 860,55 Kč vč. DPH
45 952 777,31 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Lošany zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Geodézie Kolín s.r.o. (06626475)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap