BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY LOŠANY

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY LOŠANY zadávané zadavatelem Obec Lošany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lošany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY LOŠANY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba bezbariérových chodníků v obci Lošany ve Středočeském kraji.
Jedná se konkrétně o nově vybudovaný chodník U Kostela, tj. chodník podél silnice III/12540 v silničním kilometru 6,495 – cca 6,531; silniční km 3,127 silnice III/12543, který propojí stávající chodník podél silnice III/12543 ve směru z Lošánek do centra Lošan k autobusové zastávce. V současné době se v uvedeném prostoru chodník nenachází.
Terén v prostoru připravované novostavby chodníku je podélně rovinatý, příčně mírně svažitý stoupající směrem ke kostelu. Odtok dešťových vod je přirozený po povrchu do stávajícího odvodňovacího systému. Nově navržená úprava respektuje stávající prostorové uspořádání lokality.
Dále se jedná o nově vybudovaný chodník U Rybníka, tj. chodník podél silnice III/12543 v silničním kilometru 2,873 – 3,038, který propojí stávající chodník z Lošan a stávající chodník
do Lošánek. V současné době se v uvedeném prostoru chodník vůbec nenachází.
Terén v prostoru připravované novostavby chodníku je podélně rovinatý, příčně mírně svažitý, na svahu stávající hráze rybníka, po které prochází stávající silnice. Odtok dešťových vod je přirozený po povrchu k nově vybudovaným uličním vpustím. Nově navržená úprava respektuje stávající prostorové uspořádání lokality.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Projektové dokumentaci a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval Ing. Miroslav Ondrák, sídlo: Bahno 8, 284 01 Kutná Hora, IČO: 641 75 367.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lošany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1246837,16,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2019, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WITERO s.r.o.

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY LOŠANY.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY LOŠANY zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Dodavatel 1 814 972,73 Kč vč. DPH
1 499 977,46 Kč bez DPH
VPK Suchý s.r.o, (27085201) Uchazeč 1 957 096,01 Kč vč. DPH
1 617 434, 72 Kč bez DPH
AVE Kolín s.r.o. (25148117) Uchazeč 1 839 031,43 Kč vč. DPH
1 519 860,69 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY LOŠANY zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
RAISA spol. s.r.o. (43005071)
ASIG s.r.o. (25954849)
Geoperfect s.r.o. (28801075)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap