Rekonstrukce místní komunikace v Šindlových Dvorech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místní komunikace v Šindlových Dvorech zadávané zadavatelem Obec Litvínovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Litvínovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místní komunikace v Šindlových Dvorech

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci části stávající komunikace, která propojuje silnici III.třídy v obci s dalšími místními komunikacemi. V řešeném úseku dochází k rozšíření cesty na dva jízdní pruhy z dosavadní šířky cesty cca 4,0-4,5m na novou šířku 5,5m. Řešená komunikace se nachází mezi stávající zástavbou, která zároveň limituje uvedené šířkové uspořádání.
Na tuto komunikaci navazuje pravostranný chodník vedený podél komunikace. Tento chodník je navržen o šířce 1,5-2,0m s povrchem ze zámkové dlažby. Vzhledem k majetkovým poměrům v místě stavby bude část chodníku proveden s menší šířkou. Nejmenší šířka chodníku v tomto úseku je 0,89 m.
V rámci celkové rekonstrukce komunikace bude provedena rekonstrukce stávající kanalizace (doplnění dešťové kanalizace a oprava jednotné kanalizace).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV - 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace; CPV - 45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné plochy; CPV - 45332400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění veřejné zakázky

Šindlovy Dvory

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 959 522,- bez DPH (6 001 022,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místní komunikace v Šindlových Dvorech.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 25. 2. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap