Komunikace a veřejné osvětlení pro lokalitu Z. 13 - Objekt 101 – Komunikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace a veřejné osvětlení pro lokalitu Z. 13 - Objekt 101 – Komunikace zadávané zadavatelem Obec Litošice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Litošice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace a veřejné osvětlení pro lokalitu Z. 13 - Objekt 101 – Komunikace

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou zakázku Komunikace a veřejné osvětlení pro lokalitu Z. 13 - Objekt 101 – Komunikace
Předmětem jsou komunikace pro obsluhu lokality Z. 13. Komunikace jsou navrženy jako místní obslužné ve funkční skupině C3 dle ČSN 73 6110. Šířka veřejného prostranství je dodržena dle ust. § 22 odst. 2 vyhl. č. 501/20006 Sb. v šířce min. 8,0 m. Nově navržené komunikace budou v režimu zóny Tempo 30, stejně jako stávající komunikace v přilehlých lokalitách. Pro regulaci rychlosti byly zvoleny obousměrné jednopruhové komunikace s výhybnami. Zde bude možný pouze střídavý provoz od výhybny k výhybně. Výhybny jsou situovány do prostor nově navržených křižovatek. Dále pro regulaci rychlosti byl zvolen kryt z penetračního makadamu s posypem drobným štěrkem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233123-7

Místo plnění veřejné zakázky

Litošice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 813 500,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 688 811,79 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace a veřejné osvětlení pro lokalitu Z. 13 - Objekt 101 – Komunikace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 5. 6. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Komunikace a veřejné osvětlení pro lokalitu Z. 13 - Objekt 101 – Komunikace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BAUSET CZ, a.s. (63217139) Dodavatel 2 043 462,27 Kč vč. DPH
1 688 811,79 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap