Hospodaření s dešťovkou na území obce Líský

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hospodaření s dešťovkou na území obce Líský zadávané zadavatelem Obec Líský. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Líský

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hospodaření s dešťovkou na území obce Líský

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci opatření s hospodaření s dešťovkou na území obce Líský.

Předmětem veřejné zakázky vybudování účelného hospodaření je srážkovými vodami, které doposud bez využití odtékají do vodoteče.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Evropským fondem pro regionální rozvoj EFRR) v rámci Operačního programu Životní prostředí, číslo výzvy: 19 – Srážkové vody a opatření proti povodním.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Líský, okres Kladno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 736 397,02 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2022

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2022, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Líský

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Štěpán Hon, MgA.

Kontaktní e-mail: obec@obec-lisky.cz

Kontaktní telefon: +420 602 183 240

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hospodaření s dešťovkou na území obce Líský.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap