Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Konopiště čp.9 – Konopišťská hospoda

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Konopiště čp.9 – Konopišťská hospoda zadávané zadavatelem Obec Lipovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lipovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Konopiště čp.9 – Konopišťská hospoda

Předmět veřejné zakázky

Cílem jsou stavební úpravy objektu v části, kde se nachází obecní hostinec provozovaný Obcí Lipovice. Jde o rozšíření plochy hostinec, kdy stávající nefunkční výklenek bude zazděn a včleněn do užitné plochy hostince. Zároveň se při těchto stavebních úpravách opraví a sjednotí podlahová plocha s novou podlahou (z původního výklenku). Stará podlaha bude demontována a nahrazena novou podlahou.

Pro realizaci má obec Lipovice vypracovaný projekt.

Detailní informace /tj. technická zpráva, výkresová dokumentace, slepý rozpočet atd./ jsou obsaženy v projektové dokumentaci , která je včetně specifikace dlažby přílohou zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

Lipovice 44

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Lipovice, část obce Konopiště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

694.404,92 bez DPH (145.825,03 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

646 281,18 bez DPH (782 000,23 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 4. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2024

Lhůta pro podání nabídek

25. 4. 2024, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Lipovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Anna Píchová

Kontaktní e-mail: podatelna@obeclipovice.cz

Kontaktní telefon: 605265425

Kontaktní datová schránka: s9xed2a

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Konopiště čp.9 – Konopišťská hospoda.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 5. 4. 2024 Zobrazit
příloha č.1 - specifikace dlažba 5. 4. 2024 Zobrazit
Příoha č. 2 - krycí list nabídky 5. 4. 2024 Zobrazit
výkaz/výměr - rozpočet 5. 4. 2024 Zobrazit
technická zpráva průvodní 5. 4. 2024 Zobrazit
technická zpráva souhrnná 5. 4. 2024 Zobrazit
technická zpráva stavební 5. 4. 2024 Zobrazit
vyjádření k sítím 5. 4. 2024 Zobrazit
vyjádření CETIN 5. 4. 2024 Zobrazit
situační výkres CETIN 5. 4. 2024 Zobrazit
EGD - situace el. 5. 4. 2024 Zobrazit
EGD - stanovisko el. 5. 4. 2024 Zobrazit
EGD - vzdálenosti el. 5. 4. 2024 Zobrazit
EGD - plyn situace 5. 4. 2024 Zobrazit
EGD - plyn stanovistko 5. 4. 2024 Zobrazit
EGD - souhlas NN 5. 4. 2024 Zobrazit
výkres - situace KN 5. 4. 2024 Zobrazit
výkres - stávající stav 1.PP 5. 4. 2024 Zobrazit
výkres - stávající stav 1.NP 5. 4. 2024 Zobrazit
výkres - řez AA stávající stav 5. 4. 2024 Zobrazit
výkres - pohledy stávající stav 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - půdorys základů nový stav 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - půdorys 1NP nový stav 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - řez aa nový stav 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - pohledy nový stav 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - situační širší vztahy 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - katastrální situační 5. 4. 2024 Zobrazit
výkresy - koordinační situační 5. 4. 2024 Zobrazit
písemná zpráva zadavatel 22. 5. 2024 Zobrazit
Smlouva s dodavatelem 13. 6. 2024 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Konopiště čp.9 – Konopišťská hospoda zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MONTIMA s.r.o. (28085094) Uchazeč 797 051,09 Kč vč. DPH
658 719,91 Kč bez DPH
LUSPOL SE (29029945) Uchazeč 752 337,- Kč vč. DPH
621 766,- Kč bez DPH
BETPOT ZDERO s.r.o. (04889151) Uchazeč 796 154,44 Kč vč. DPH
657 978,88 Kč bez DPH
JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o. (41879236) Dodavatel 782 000,23 Kč vč. DPH
646 281,18 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap