PODPORA ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V TECHNICKÉM A PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ LIPOVÁ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PODPORA ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V TECHNICKÉM A PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ LIPOVÁ zadávané zadavatelem Obec Lipová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lipová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PODPORA ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V TECHNICKÉM A PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ LIPOVÁ

Předmět veřejné zakázky

Záměrem stavebníka je přístavba skleníku, stavební úpravy šatny, stavební úprava skladu, vybudování bezbariérového WC a stavební úprava hygienického zázemí v 1.NP v ZŠ Lipová. Přístavba skleníku je navržena v zadní části objektu školy u jižní štítové stěny tělocvičny. Skleník bude mít hliníkovou nosnou konstrukci opláštěnou polykarbonátem. Rekonstrukce WC pro bezbariérové užívání bude probíhat v 1.NP (v chodbě u tělocvičny) klasickou stavební technologií. Stavební úpravy vybrané šatny a skladu budou probíhat v 1.NP. Šatna bude přizpůsobena novým požadavkům odborné dílny včetně úpravy vnitřních instalací. Projekt řeší odkanalizování rekonstruovaného sociálního zázemí ZŠ Lipová. Napojení bude provedeno do
stávajícího kanalizačního potrubí splaškové kanalizace. Projekt dále řeší vnitřní rozvod studené, teplé vody na WC pro invalidy a ve sprchách. Vnitřní rozvod bude přizpůsoben novému dispozičnímu řešení a bude v podlaze napojen na stávající potrubí SV. Projekt řeší úpravu stávajícího ústředního vytápění dle nového dispozičního řešení. Na chodbě v místě nového vstupu a v prostoru sprch bude provedena demontáž a opětovná montáž stávajících radiátorů na stávající ústřední vytápění ZŠ - dvou trubkový systém teplovodního vytápění s nuceným oběhem. Pro odvod vzduchu z prostoru nového WC pro invalidu bude navržen axiální ventilátor (100 m3/h) umístěný pod stropem. Vzduch bude odváděn ventilátorem přes zeď do venkovního prostoru. Ventilátor bude ovládán společně s osvětlením nebo prostorovým čidlem s časovým doběhem 5-20 min. (doběh je součástí dodávky elektro). Součástí projektu je návrh silnoproudé elektrotechniky nové školní dílny a přilehlého sociálního zařízení. Elektrická energie bude využívaná pro osvětlení a připojení drobných spotřebičů a ohřev TUV.
Podrobný popis díla je uveden v přiložené projektové dokumentaci stavby Stavební úpravy ZŠ Lipová vyhotovenou firmou Atelier Stoeckl s.r.o., Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb, IČ 02099624, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Lipová 128, st. p. č. 220, p.p.č. 143/1 v k.ú. Lipová u Chebu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 376 282,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 9. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EGRACOM s.r.o., IČ 27967239, Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Josef Vacek

Kontaktní e-mail: vacek@egracom.cz

Kontaktní telefon: +420 739 022 742

Kontaktní datová schránka: zvhnuib

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PODPORA ZVÝŠENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V TECHNICKÉM A PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ LIPOVÁ.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap