NOVÉ CHODNÍKY, LIPOVÁ U CHEBU

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce NOVÉ CHODNÍKY, LIPOVÁ U CHEBU zadávané zadavatelem Obec Lipová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lipová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

NOVÉ CHODNÍKY, LIPOVÁ U CHEBU

Předmět veřejné zakázky

Záměrem stavebníka je vybudování nových chodníků ve směru Palič a směr Doubrava, které budou sloužit k propojení částí obce. Ve směru Palič bude chodník navazovat přes křižovatku na stávající chodník a bude veden podél silnice III/21413 za upraveným rigolem až na konec obce. Chodník ve směru Doubrava bude umístěn místo příkopu lícující se silnicí III/21410 až do st. km 0,520. Navrhují se nové příkopy, odvodnění komunikace a úpravy sjezdu do nemovitostí.

Poznámka

Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

LIP001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 : Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Stavební úpravy proběhnou na pozemcích p. p. č. 596/4, 161/23, 161/22, 161/7, 162/20, 596/1, 130/1, st. 78, 181/1, 183/2, 186/3, 186/6, 186/7, 191/3, 191/4, 191/5, 667/3 v k. ú. Lipová.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 414 645,28 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Petr Svárovský

Kontaktní e-mail: svarovsky@egracom.cz

Kontaktní telefon: +420 736 248 055

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce NOVÉ CHODNÍKY, LIPOVÁ U CHEBU.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap