Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě zadávané zadavatelem Obec Lípa. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lípa

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového víceúčelového hřiště, jehož součástí bude multifunkční hřiště (fotbal, florbal, volejbal, tenis, basketbal), běžecký ovál, běh na 60 m, skok daleký, skok do výšky, vrh koulí, hod do dálky, streetbal a prostor pro posezení. Součástí veřejné zakázky jsou i zpevněné plochy, oplocení pozemku, terénní úpravy a přípojky inženýrských sítí (vodovod, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení) a realizace a instalace vybavení hřiště.
Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací s názvem VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V LÍPĚ, kterou vypracoval PROJEKT efekt s.r.o., IČ: 275 177 21, adresa: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 Žižkov, doručovací adresa: Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod, práce budou dále vypracovány v souladu se soupisem prací (výkazem výměr).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212220-4

Místo plnění veřejné zakázky

parcela č. 1260/13, č. 1260/14, 1261/1, katastrální území Lípa u Havlíčkova Brodu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 598 651,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 2. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Energetická agentura Vysočiny

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martin Čada

Kontaktní e-mail: cada@eav.cz

Kontaktní telefon: +420 739 338 954

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba veřejného, víceúčelového hřiště v Lípě.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap